Przejdz do serwisu Politechniki Krakowskiej Przejdz do serwisu Wydzialu Fizyki, Matematyki i Informatyki Przejdz do serwisu Politechniki Krakowskiej Przejdz do stron projektu Politechnika XXI wieku
Przejdz do serwisu Wydzialu Fizyki, Matematyki i Informatyki
Strona glowna

Sylwetka Absolwenta

 
 

Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów I stopnia kierunków technicznych!

Studiując Technologie Multimedialne uzyskasz:

 • Stopień magistra inżyniera w atrakcyjnej dziedzinie
 • Możliwość atrakcyjnej pracy w firmach i instytucjach o różnym profilu:
  • Analiza i przetwarzanie informacji
  • Diagnostyka i terapia medyczna
  • Badania naukowe i edukacja
  • Różne dziedziny sztuki
  • Rozrywka i reklama
  • Własna działalność o podobnym profilu
 • Możliwość przyjęcia na studia III stopnia w jednostkach prowadzących studia doktoranckie

 

Aktualności

Warsztaty wakacyjne

Proszę się zapisywać na warsztaty wakacyjne w Niedzicy pod adresem: http://www.pk21.pk.edu.pl/poklpk/kurs.php?kid=15

czytaj więcej

Program studiów

Zajęcia praktyczne

Na zajęciach praktycznych nauczysz się komputerowego modelowania zjawisk fizycznych. Podstawy grafiki i animacji komputerowych przygotują Cię do profesjonalnego tworzenia prezentacji, a zajęcia z akustyki do reżyserii muzycznej. Przewiduje się zajęcia praktyczne z fotografii, filmowania i z poszczególnych etapów postprodukcji, a także z wykorzystania wybranych zaawansowanych narzędzi obrazowania medycznego i technologii radiowo-telewizyjnych we współpracy z różnymi ośrodkami.

Wiedza ogólna

Pogłębisz więdzę o prawach fizycznych rządzących zjawiskami wykorzystywanymi przy wytwarzaniu i obróbce przekazów medialnych. Lepiej zrozumiesz kwantową mechanikę mikroświata, fizykę materiałów i nanomateriałów takich jak ciekłe kryształy i ferroiki stosowanych do produkcji wyświetlaczy oraz nośników pamięci nowych generacji.

Program studiów będzie systematycznie wzbogacany w miarę rozwoju technologii i nawiązywania współpracy z firmami je wykorzystującymi.

Próbki prac studentów realizowanych na przedmiotach można zobaczyć pod tym odnośnikiem.

Przedmioty