Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

PZU Życie sfinansowało Laboratorium Technologii Multimedialnego Przekazu

PZU Życie SA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że studenci specjalności Grafika Komputerowa i Multimedia i Technolofii Multimedialnych będą mieli do dyspozycji specjalistyczne laboratorium, w którym będą mogli poznawać współczesne zagadnienia dotyczące przekazu obrazu i dźwięku. Dzięki umowie prewencyjnej z PZU Życie SA jesteśmy w stanie zakupić odpowiedni sprzęt. Firma przekazała na ten cel 50 000 zł z czego zakupione zostały anteny, zestaw łączności satelitarnej, trenażer komunikacji cyfrowej, zestaw łączności światłowodowej, mierniki, kamery cyfrowe i spektrometr.

Przez kilka lat funkcjonowania specjalności GKiM była możliwość wykładania tych zagadnień jedynie w trybie seminaryjnym. Nieliczne zajęcia laboratoryjne odbywały się na standardowym sprzęcie do nauki elektroniki. Ostatnie zakupy wzbogaciły znacznie naszą ofertę dydaktyczną o możliwość realizacji modelowego przekazu satelitarnego w warunkach laboratoryjnych,  analizy spektralnej obrazów telewizyjnych w różnych standardach a także pomiarów akustycznych przy pomocy profesjonalnego sprzętu. Dzięki zakupowi zestawu do holografii amerykańskiej firmy Lambda będzie możliwe praktyczne zapoznanie się z tą przyszłościową techniką wizualną. Ponadto zakupiony został sprzęt, który pozwoli na zestawianie połączeń cyfrowych wideo dla prowadzenia transmisji internetowych telewizji czasu rzeczywistego w powiązaniu z rozpoznawaniem i interpretacją gestów.

Mamy nadzieję, że ta współpraca, która zaowocowała już sfinansowaniem laboratorium komputerowego w sali 205 kilka lat temu i sprzętem do zjęć z Technologii Multimedialnego Przekazu będzie owocna w latach następnych dla obu stron i przede wszystkim naszych studentów.

Przedmioty