Politechnika Krakowska Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Politechnika XXI wieku
Wydzial Fizyki, Matematyki i Informatyki
Grafika Komputerowa i Multimedia

Technologie przekazu medialnego

Technologie multimediów
Dane przedmiotu
Nazwa Technologie przekazu medialnego
Semestr 1
Punkty ECTS 3
Rodzaj zajęć W Ć L P S
Liczba godzin w sem. 30 15 15 - -

 

Treści programowe
Wykład L.godz.
Repetytorium z elektroniki: symbolika schematów elektronicznych, analiza widmowa sygnałów elektrycznych, wzmacniacze, generatory, filtry, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, komutacja sygnałów, propagacja fal elektromagnetycznych, anteny, transmisja sygnałów za pomocą fal radiowych, modulacja i wielodostęp, kablowe linie transmisyjne, łącza światłowodowe, radiolinie mikrofalowe, telefonia komórkowa, rejestracja sygnałów i danych na nośnikach magnetycznych, pamięciach stałych, dyskach optycznych i twardych, techniki zapisu i odtwarzania dźwięku, przetworniki elektroakustyczne, zadania urządzeń telewizyjnych, mechanizm wrażeń wzrokowych, podstawy kolorymetrii i fotometrii, zamiana informacji na sygnał elektryczny, przetworniki analizy obrazu (CCD, CMOS), przetworniki syntezy obrazu (CRT, LCD, plazmowe, polimerowe), analogowa transmisja sygnału wizyjnego (sygnały transmisyjne i pomocnicze, kodowanie), standardy TV analogowej (NTSC, SECAM, PAL), radiodyfuzja naziemna i satelitarna, sieci kablowe, dźwięk w telewizji, telewizja wysokiej rozdzielczości, rozwój telewizji cyfrowej, system przesyłowy obrazu cyfrowego DVB, standardy kompresji MPEG-2 i MPEG-4, podstawy działania urządzeń studyjnych w telewizji, kamery telewizji kolorowej, miksery wizyjne, urządzenia wzmacniające, rozdzielcze i liniowe, krosownice, generatory synchronizujące, aparatura oświetleniowa, telewizyjne wozy transmisyjne, wozy satelitarne, telewizyjne urządzenia odbiorcze.
Laboratorium  
Praktyczna budowa i pomiar parametrów elementów obwodów elektronicznych. Zapoznanie się z technicznym wyposażeniem lokalnego ośrodka telewizyjnego oraz stosowanymi technikami produkcji programów telewizyjnych. Zwiedzanie wozu transmisyjnego oraz stacji nadawczej.

 

Zalecana literatura
1. A. Fiok - Telewizja, podstawy ogólne, WKŁ W-wa 1996
2. M.Sokół - CD i DVD w teorii i praktyce, Gdańsk 2005
3. J. Gremba, S. Gremba - Cyfrowe systemy odbioru satelitarnego, Gdańsk 2003
4. R. Zienkiewicz - Telefony komórkowe GSM i DCS, WKŁ W-wa 1999

 

Przedmioty