Poczta PhpMyAdmin Certyfikat do połączenia z siecią WiFi

Odciski palca certyfikatu serwera / The server certificate fingerprints

SHA1: DE:A9:64:69:D6:99:32:98:90:7A:BB:AB:5B:9F:27:42:E3:75:63:23

MD5: F9:8B:39:B2:33:9C:04:BA:83:23:0A:31:48:00:10:48

Łącza zapasowe, nieszyfrowane:

Poczta PhpMyAdmin Certyfikat do połączenia z siecią WiFi